Belangrijke data
 • Leidingsweekend (GEEN VERGADERING)                  11-13 oktober
 • Dag van de jeugdbeweging                                            18 oktober
 • Quiz                                                                                16 november 
 • Schaatsen                                                                      15 februari
 • KITS (ZEP+)                                                                   6-12 april
 • Bloemenverkoop:                                                            2 mei
 • Triangl (Sloebers t.e.m. Roodkappen)                            9 mei
 • Afsluitfeest:                                                                     16 mei
 • Dag aan zee                                                                   27 juni
 • Groot kamp: Roodkappen en Sloebers                          16-23 augustus

                     KIM tot SIM                                                        13-23 augustus

                     ZEP+                                                                  13-25 augustus

                     Bezoekdag                                                         23 augustus             

 • Startdag nieuw werkjaar:                                                21 september