Belangrijke data

belangrijke data KSA jaar 2021 - 2022

 • Startdag
 • Leidingsweekend (GEEN VERGADERING)                 
 • Dag van de jeugdbeweging                                           
 • Quiz                                                                               
 • Schaatsen                                                                     
 • KITS (ZEP+)                                                                   
 • Joepie (SIM)                                                                   
 • Ouderactiviteit
 • Bloemenverkoop                                                             
 • Gamel (JIM)                                                                    
 • Afsluitfeest                                                                      
 • Dag aan zee                                                                   
 • Groot kamp: Roodkappen en Sloebers                          

                     KIM tot SIM                                                        

                     ZEP+                                                                  

                     Bezoekdag                                                              

           18 september

  15-17 oktober

  22 oktober

  13 november

  26 februari

  ...

  ...

  23 april

  7 mei

  ...

  14 mei

  ...

  7 tot 14 augustus

  4 tot 14 augustus

  4 tot 16 augustus

  14 augustus