Belangrijke data
 • Dag van de jeugdbeweging                                            19 oktober
 • Ouderactiviteit                                                                 17 november
 • Schaatsen                                                                       16 februari
 • Joepie (SIM)                                                                    16-19 april
 • Gamel (JIM)                                                                     3-5 mei
 • DRUM (sloebers tot en met KIM)                                    4 mei
 • Bloemenverkoop:                                                            11 mei
 • Afsluitfeest:                                                                     18 mei
 • Dag aan zee                                                                   29 juni
 • Groot kamp: Roodkappen en Sloebers                          4-11 augustus

                     KIM tot SIM                                                4-14 augustus

                     Bezoekdag                                                 4 augustus             

 • Startdag nieuw werkjaar:                                                21 september