Belangrijke data
  • Triangel (sloebers tot en met KIM) 28 april
  • Speldag JIM 28 april
  • Bloemenverkoop: 12 mei
  • Afsluitfeest: 19 mei
  • Dag aan zee 30 juni
  • Buitenlands kamp ZEP 1-9 juli
  • Groot kamp: Roodkappen en Sloebers 5-12 augustus

KIM tot SIM 5-15 augustus

ZEP 5-17 augustus

Bezoekdag 5 augustus

  • Startdag nieuw werkjaar: 22 september